TESİS YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Ülkemizde her gün yenisini gördüğümüz iş merkezi, alışveriş merkezi ve konut olarak kullanılan; çok katlı veya çok sayıda maliki/sakini bulunan, gerek yaşam ve gerekse iş alanlarının sosyal tesislerin yönetimi ve idaresi, hizmetlerinin çeşitliliği ve yoğunluğu itibariyle artık profesyonellere ihtiyaç göstermektedir.

Özenç Grup olarak bizler yönetimini üstlendiğimiz tesislerde;
Hizmet verdiğimiz tesisin tüm bakım ve yönetimi sağlanmaktadır. Tesis Müdürlüğünün üstlenilmesi, işletme projesinin hazırlanması, bütçe yönetimi, mali kayıtların tutulması, kat malikleri ve Yönetim Kurulu ile toplantılar, raporlamalar, satın alma işlemleri, gün içerisindeki iş akışının belirlenmesi ve denetimi, gerektiğinde acil reaksiyon verilmesi, teknik ekipman ve demirbaşların periyodik denetimleri, stok takibi hizmetlerini vermekteyiz.

Profesyonel İş Merkezi Yönetimi

– Tüm bina, malzeme ve kıymetlerin kira koşullarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını düzenli olarak kontrol etmek,
– Bakım onarım çalışmaları ile rutin teknik bakım yapan firmaların kontrolunu yapmak, bu konuda gerekli olan raporları hazırlamak,
– İş merkezinde hizmet verilen tüm birimlerin günlük kontrollerini yapmak,
– İş merkezi içinde yapılan programların kontrolü ve gerekli durumlarda Bina sahipleri ile koordineli olarak değişiklikler yapmak,
– Aylık giderler ve programlar ile ilgili raporlama yapmak,
– Harcama bütçelerini kontrol etmek, bu konuda yeni bütçe hazırlamak ve gerekli raporları iş merkezi yönetimi kurulu başkanına yollamak,
– İş merkezinin ihtiyacı olan ve yönetim kurulunun onayı ile alınmasına karar verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,
– Bu konularda gerekli sözleşmeleri yapmak, bu konuda iş merkezi yönetimine rapor hazırlamak,
– Bilanço ve bütçe çalışmalarını hazırlamak,
– Ortak mekanlara ait aidatları hesaplamak, kiracılardan alımı takip etmek. Aidat toplama anahtarlarını hazırlamak,

Konut ve Site Yönetim Hizmetleri

www.ozenc.com.tr tesis yönetim hizmetleri

– Tüm bina, malzeme ve kıymetlerin kira koşullarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını düzenli olarak kontrol etmek,
– Bakım onarım çalışmaları ile rutin teknik bakım yapan firmaların kontrolunu yapmak,bu konuda gerekli olan raporları hazırlamak ,
– İş merkezinde hizmet verilen tüm birimlerin günlük kontrollerini yapmak.
– İş merkezi içinde yapılan programların kontrolü ve gerekli durumlarda Bina sahipleri ile koordineli olarak değişiklikler yapmak.

Bina ve Tesis Yönetim Hizmetlerimiz Hakkında

Muhasebe Hizmetleri Kapsamında;

– Mali kayıtların tutulması
– Tahakkuk ve ödemelerin takibi
– Banka hesap hareketlerinin günlük takibi ve raporlanması
– Yasal defterlerin tutulması, evrakların tanzim ve muhafaza edilmesi
– Resmi yazışmaların yapılması hizmetlerini sağlamaktayız.

Görev yerinin yapısına uygun olarak seçilmiş, yasal ve mesleki eğitimlerden başarı ile geçmiş, soruşturmaları ve tüm sağlık kontrolleri yapımlı personelimizle hizmet vermekteyiz.

Elemanlı güvenlik uygulamalarımızda kullandığımız Risk Yöntemi, günümüz koşullarında proaktif bir yaklaşımı gerektirir.

– 5188 Sayılı kanun gereğince güvenlik izin belgesini almak ve güvenlik planlarını hazırlamak,
– Olası risklere karşı önlemler almak,
– Ortaya çıkan riskleri doğru yönetmek,
– Doğru ve gerekli reaksiyonu vermek,

Özenç Grup’un genel operasyonel yaklaşımıdır.

Tesislerde verdiğimiz temizlik hizmetleri; hizmetin ve mekanın özelliklerine uygun makine ve kimyasallar kullanılarak, eğitimli işini bilen personeller tarafından yürütülmektedir.

Görev esnasında kullanılacak makine ve diğer teknik ekipmanlar, sarf malzemeler, kimyasallar önceden Tesis Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra temin edilmektedir.

Verdiğimiz hizmetin sürekliğini sağlamak için, temizliğe konu alan ve malzeme makine kirlenme oranları göz önüne alınarak periyodik bakım planları yapılmakta (günlük, haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık) ve uygulamalar buna göre yapılmaktadır.

Ortak alan mekanik arızalara anında müdahale edilmesi ve sorunların giderilmesi, daire veya işyeri içerisinde meydana gelecek küçük mekanik problemlerin çözümü, su sayaçlarının ve hidroforlarının bakım hizmetlerini içermektedir.

Ortak alan elektrik arızalarına müdahale edilmesi, daire veya iş yerinde tesisatta meydana gelecek küçük problemlerin çözümü, tesisat ve diğer cihazların bakımı, gerektiğinde dışarıdan alınacak hizmetlerin denetimi, enerji optimizasyonu, yangın ve kaza önleyici tedbirlerin alınması, elektrik panolarının ve kesintisiz güç kaynaklarının bakımı gerektiğinde erken uyarı, güvenlik ve diğer elektronik sistem görevlerine teknik destek olunması konularını kapsar.

Mevsime göre yazlık ve kışlık ön bakımların yapılması, havuz suyu PH değerlerinin ölçülmesi, gerektiğinde müdahale yapılması, gerekli makine ve ekipmanlar kullanılarak dip temizliğinin yapılması, havuz makine dairesinde bulunan mevcut sistemlerin daima çalışır durumda olmasının sağlanması konularını kapsar.

Mevsimlere göre çiçek ve çim ekim işlerini yürütmek, bahçe toprağının yapısını kontrol ettirerek gerekli kimyevi ve tabi gübreleri sağlamak, mevcut ağaç ve bitkilerin bakımını sağlamak, yeşil alanların sürekli temiz ve düzenli olmasını sağlamak, planlamaya göre söküm, dikim, budama, biçme, belleme, çim, fide, yetiştirme, tohum toplama, tertip ve bakım işlerini yürütmek, bitkilerde hastalık olup olmadığını sık sık kontrol ederek gerekli önlemleri almak, yangına engel olmak üzere kuru ot, kağıt ve benzeri şeyler toplayarak yok etmek, kendisine teslim edilen ekipmanları koruyarak, temiz ve bakımlı olmalarını sağlamak gibi konuları kapsar.

en_USEnglish
tr_TRTürkçe en_USEnglish