TESİS YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Ülkemizde her gün yenisini gördüğümüz iş merkezi, alışveriş merkezi ve konut olarak kullanılan; çok katlı veya çok sayıda maliki/sakini bulunan, gerek yaşam ve gerekse iş alanlarının sosyal tesislerin yönetimi ve idaresi, hizmetlerinin çeşitliliği ve yoğunluğu itibariyle artık profesyonel çözümlere ihtiyaç göstermektedir.

Özenç Hizmet olarak bizler yönetimini üstlendiğimiz tesislerde;
Tesisin tüm bakım ve yönetim hizmetlerini sağlamaktayız. Tesis Müdürlüğü, işletme projesinin hazırlanması, bütçe yönetimi, mali kayıtların tutulması, kat malikleri ve yönetim Kurulu ile toplantılar, raporlamalar, satın alma işlemleri, gün içerisindeki iş akışının belirlenmesi ve denetimi, teknik ekipman ve demirbaşların periyodik bakım onarım ve kontrolleri, 3. şahıslar ile yapılan bakım onarım sözleşmeleri ile stok takibi hizmetlerini vermekteyiz.

Profesyonel İş Merkezi Yönetimi

– İş merkezi ortak alanlarına ait yönetim planına ve aidat toplama anahtarına bağlı kalarak yeni yıl bütçesini hazırlamak,
– Ortak mekanlara ait aidatları hesaplamak ve aidat toplama anahtarlarını hazırlamak,
– Aylık bütçe gerçekleşmelerini kontrol etmek, giderler ve harcamalar ile ilgili rapor hazırlamak,
– İş merkezinin ihtiyacı olan ve yönetim kurulunun onayı ile alınmasına karar verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,
– Bu konularda gerekli sözleşmeleri yapmak, bu konuda iş merkezi yönetimine rapor hazırlamak,
– 3. şahıslar ile hizmet alımı ve bakım onarım sözleşmeleri yapmak,
– Bakım onarım çalışmaları ile rutin teknik bakım yapan firmaların kontrolünü yapmak, bu konuda gerekli olan raporları hazırlamak,
– İş merkezinde hizmet verilen tüm birimlerin günlük kontrollerini yapmak,
– İş merkezi içinde yapılan programların kontrolü ve gerekli durumlarda kat malikleri ve yönetim kurulu ile koordineli olarak değişiklikler yapmak.

Konut ve Site Yönetim Hizmetleri

www.ozenc.com.tr tesis yönetim hizmetleri

– Site yönetim planına ve aidat toplama anahtarına bağlı kalarak yeni yıl bütçesini hazırlamak,
– Aylık bütçe gerçekleşmelerini kontrol etmek, giderler ve harcamalar ile ilgili rapor hazırlamak,
– Sitenin ihtiyacı olan ve yönetim kurulunun onayı ile alınmasına karar verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,
– 3. şahıslar ile hizmet alımı ve bakım onarım sözleşmeleri yapmak,
– Site içerisinde hizmet verilen tüm birimlerin günlük kontrollerini yapmak,
– Site muhasebesini tutmak.

Bina ve Tesis ve Site Yönetiminde Verdiğimiz Hizmetlerimiz

Muhasebe Hizmetleri;

– Bütçe ve bilanço hazırlamak gerçekleşmeleri takip etmek,
– Mali kayıtların tutulması,
– Tahakkuk ve ödemelerin takibi,
– Banka hesap hareketlerinin günlük takibi ve raporlanması,
– Yasal defterlerin tutulması, evrakların tanzim ve muhafaza edilmesi,
– Resmi yazışmaların yapılmasıdır.

Görev yerinin yapısına uygun olarak seçilmiş, yasal ve mesleki eğitimlerden başarı ile geçmiş, soruşturmaları ve tüm sağlık kontrolleri yapılmış personelimizle hizmet vermekteyiz.

– 5188 Sayılı kanun gereğince güvenlik izin belgesini almak ve güvenlik planlarını hazırlamak,
– Olası risklere karşı önlemler almak,
– Ortaya çıkan riskleri doğru yönetmek,
– Doğru ve gerekli reaksiyonu tam zamanında vermek,

Özenç Güvenliğin genel operasyonel yaklaşımıdır.

Tesislerde verdiğimiz temizlik hizmetleri; hizmetin ve mekanın özelliklerine uygun makine ve kimyasallar kullanılarak, eğitimli işini bilen personeller tarafından yürütülmektedir.

Görev esnasında kullanılacak makine ve diğer teknik ekipmanlar, sarf malzemeler, kimyasallar önceden Tesis Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra temin edilmektedir.

Verdiğimiz hizmetin sürekliğini sağlamak için, temizliğe konu alan ve malzeme makine kirlenme oranları göz önüne alınarak periyodik bakım planları yapılmakta (günlük, haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık) ve uygulamalar buna göre yapılmaktadır.

Ortak alan mekanik arızalara anında müdahale edilmesi ve sorunların giderilmesi, daire veya işyeri içerisinde meydana gelecek küçük mekanik problemlerin çözümü, su sayaçlarının ve hidroforlarının bakım hizmetlerini içermektedir.

Ortak alan elektrik arızalarına müdahale edilmesi, daire veya iş yerinde tesisatta meydana gelecek küçük problemlerin çözümü, tesisat ve diğer cihazların bakımı, gerektiğinde dışarıdan alınacak hizmetlerin denetimi, enerji optimizasyonu, yangın ve kaza önleyici tedbirlerin alınması, elektrik panolarının ve kesintisiz güç kaynaklarının bakımı gerektiğinde erken uyarı, güvenlik ve diğer elektronik sistem görevlerine teknik destek olunması konularını kapsar.

Mevsime göre yazlık ve kışlık ön bakımların yapılması, havuz suyu PH değerlerinin ölçülmesi, gerektiğinde müdahale yapılması, gerekli makine ve ekipmanlar kullanılarak dip temizliğinin yapılması, havuz makine dairesinde bulunan mevcut sistemlerin daima çalışır durumda olmasının sağlanması konularını kapsar.

Mevsimlere göre çiçek ve çim ekim işlerini yürütmek, bahçe toprağının yapısını kontrol ettirerek gerekli kimyevi ve tabi gübreleri sağlamak, mevcut ağaç ve bitkilerin bakımını sağlamak, yeşil alanların sürekli temiz ve düzenli olmasını sağlamak, planlamaya göre söküm, dikim, budama, biçme, belleme, çim, fide, yetiştirme, tohum toplama, tertip ve bakım işlerini yürütmek, bitkilerde hastalık olup olmadığını sık sık kontrol ederek gerekli önlemleri almak, yangına engel olmak üzere kuru ot, kağıt ve benzeri şeyler toplayarak yok etmek, kendisine teslim edilen ekipmanları koruyarak, temiz ve bakımlı olmalarını sağlamak gibi konuları kapsar.

tr_TRTürkçe
en_USEnglish tr_TRTürkçe